Brannslukningssystemer for trucker

Utfordringen

Branner i trucker kan gjøre store ødeleggelser hvis de ikke håndteres raskt. Man har opplevd at branner ofte stammer fra motorrom, dette gjør brannene vanskelig å identifisere og ofte for sent.

Branndeteksjon for slukkesystem i for eksempel trucker må derfor være raske og effektive.

Løsningen

Vi leverer en løsningen med pulver som er ideelt egnet for brannsikring av lukkede motorrom. Systemet krever ingen elektrisk strømforsyning for systemaktivering.

Systemet er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Systemoversikt

Systemet bruker ABC-pulver for rask og effektiv brannbekjempelse. Systemet benytter en trykk satt lineær deteksjonsslange som er plassert inne i motorrommet. Denne slangen er koblet til en beholder som inneholder ABC brannslukkepulver. 

I en reell brannsituasjon smelter deteksjonsslangen, sprekker og mister trykket, noe som får ventilen tilkoblet beholderen til å åpne seg, slukkemiddelet frigjøres gjennom hullet i slangen, dirkete i hjerte av brannen. Flammer i motorrommet bekjempes raskt av pulveret. 

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med oss – post@tpn.as