Finansiering

Finansiering

Ikke alle ønsker samme type finansiering, derfor tilbyr vi ulike fordelaktige alternativer hvor du helt sikkert vil finne et som passer for din bedrift. Vi kan tilby følgende løsninger:

Leie

En løsning hvor du leier trucken over en bestemt tidsperiode, dette gir en forutsigbar månedsleie. Denne løsningen inneholder de viktigste elementene i daglig truckdrift:

  • Forsikring
  • Finans
  • Totalservice

Leasing

I hovedsak kan avtale om leasing inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Leasingperioden for utstyr på leasing varierer som oftest fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing gir en rekke fordeler:

  • Enkelt
  • Handlefrihet
  • Individuell tilpasning
  • Forutsigbarhet
  • Fleksibilitet
Finansiering

Outsourcing

Ved outsorcing kjøper vi hele, eller deler av deres truckpark, vi optimerer truckparken i henhold til deres ønsker og behov og leier den ut til dere gjennom en fleksibel leieløsning.